Năm 2009, một nghiên cứu mô tả cắt ngang được triển khai nhằm thu thập số liệu kháng kháng sinh và số liệu mua kháng sinh từ 15 bệnh viện ở Việt Nam. Kết quả cho thấy mức độ tiêu thụ kháng sinh trung bình tại Việt Nam  là 274,7 DDD trên 100 ngày giường, cao hơn đáng kể so với số liệu sử dụng kháng sinh tại Hà Lan trong cùng năm với chỉ 58,1 DDD trên 100 ngày giường và so với tổng kháng sinh sử dụng trung bình được báo cáo từ 139 bệnh viện thuộc 30 nước khu vực Châu Âu với 49,6 DDD trên 100 ngày giường năm 2001.

Chi phí trung bình mua kháng sinh trên mỗi bệnh viện trong năm 2008 là 1,75 triệu Đô la Mỹ. Hiện nay, 300 bệnh viện ở Việt Nam đã sử dụng máy chiếu tia plasma lạnh để thay thế cho thuốc thuốc kháng sinh trong việc khử trùng bề mặt vết thương, vết mổ. Chi phí cho một máy chiếu tia plasma lạnh PlasmaMed-GAP chỉ từ 30.000 – 40.000 Đô la Mỹ, tiết kiệm và hiệu quả cho nhiều bệnh nhân hơn so với sử dụng thuốc kháng sinh

 

Nguồn dữ liệu:

  1. Báo cáo sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh tại 15 bệnh viện Việt Nam năm 2008-2009
  2. https://www.who.int/vietnam/health-topics/antimicrobial-resistance
  3. https://thaythuocvietnam.vn/
  4. Ly Ngoc Kinh, Ngo Thi Bich Ha et al, “study the current situation of antibiotic use in hospital infections in the intensive care units at some health facilities” 2009-2010.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *