Lưu trữ Danh mục: Tuyển Dụng

Thư Ký Dự Án Khoa Học

Công ty cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam là Doanh nghiệp khoa học đầu...

Nghiên Cứu Viên

Công ty cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam là Doanh nghiệp khoa học đầu...

TÌM KIẾM “ĐỒNG ĐỘI” ĐAM MÊ TRUYỀN THÔNG VÀ YÊU THÍCH KHOA HỌC

Viện Nghiên cứu Công nghệ Plasma (ARIPT) là đơn vị tiên phong đưa những ứng...

2 Các bình luận