Lưu trữ Danh mục: Tin công ty

Ứng dụng thành công công nghệ plasma lạnh điều trị trong y tế

Các nhà khoa học trẻ của Viện Vật lí, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam...