Lưu trữ thẻ: t

Chiếu tia plasma lạnh giúp diệt khuẩn nền vết thương phần mềm an toàn và hiệu quả

Nghiên cứu lâm sàng có đối chứng trên các bệnh nhân có vết thương phần...