Thông tin sức khỏe

Năm 2005, plasma lạnh áp suất khí quyển – CAP, lần đầu tiên được sử dụng để điều trị lâm sàng tại CHLB Đức, mở ra kỷ nguyên của “thuốc plasma” (plasma medicine). Khái niệm “thuốc plasma” không phải huyết tương như vẫn thường được biết trong y học mà là một ứng dụng của plasma vật lý.

Plasma là dạng chất trong đó các chất bị oxy hóa mạnh và đôi lúc người ta gọi đây là trạng thái thứ 4 của vật chất bên cạnh các trạng thái quen thuộc là rắn, lỏng và khí. Thông thường, plasma chỉ tồn tại ở nhiệt độ hàng ngàn độ C và plasma nóng được dùng để vô trùng các thiết bị trong phẫu thuật

Search